Yrityksemme keulakuva, Alvar-koira

Kompensaatio

Forest, nature and moss

Kompensaatio

Päästöjen kompensointi ei ole ratkaisu ilmasto-ongelmaan eikä sen tule olla yritysten pääasiallinen keino vähäpäästöisyyteen pyrkimisessä. Kompensointi on kuitenkin yksi ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun työkaluista, jota ei kannata jättää käyttämättä. Päästöjen kompensointia vaikuttavampi tapa torjua ilmastonmuutosta on päästöjen vähentäminen koko arvoketjussa. Jäljelle jäävien päästöjen kompensoinnilla voimme saavuttaa hiilineutraaliuden.

Saavuttaaksemme nollahiilitassunjäljen, tarvitsimme tieteeseen pohjautuvan, läpinäkyvän ja vastuullisen toimijan kompensaatiohankkeiden toteuttamiseen.

Kompensaatiohankkeet toteutetaan NGS Finland Oy:n toimesta. NGS:n toiminta pohjautuu suomalaisten yliopistojen sekä muiden alan asiantuntijoiden asiantuntemukseen sekä yhteistyöhön maanomistajien kanssa. Hankkeissa kompensoidaan hiilijalanjälkeämme vastaava määrä päästöjä suomalaisen metsän hiilensidonnan kiertoajan pidentämiseen sekä uusien metsäalueiden metsittämiseen.

Alvar dog smiling in the forest

Alvaristi-metsä

Alvarin päästöhyvitykset toteutetaan kahdella NGS Finlandin hankkeella.

Alvarin kompensaatio vuonna 2022: 276 000 kg CO2e

85% Metsän kiertoajan pidennys -hankkeen osuus

Metsän kiertoajanpidennys hankkeen avulla tarjotaan tuki metsänomistajille, jolloin avohakkuun sijaan on kannattavampaa jatkaa metsän kasvua. Hankkeessa voidaan hyödyntää metsiä, joissa metsänhoitosuunnitelman mukainen avohakkuu voidaan välttää NGS Finland Oy:n maksaman tuen ansiosta. Hiilensidonnallinen vaikutus on tällöin välitön. Kun metsän annetaan kasvaa pidempään, tukkipuun osuus puustosta kasvaa. Tukkipuussa hiili pysyy sitoutuneena pitkään esimerkiksi rakennusmateri alina.

 

15% Metsitys -hankkeen osuus

Hankkeessa hiilidioksidia sidotaan ilmasta istuttamalla puita alueelle, johon metsää ei ilman NGS Finlandin tukea syntyisi. Hankkeessa huomioidaan puustoon ensimmäisen 55 vuoden aikana sitoutunut hiilidioksidi. Metsänomistaja sitoutuu huolehtimaan alueen metsänhoitotoimenpiteistä, jolloin metsän kyky sitoa hiilidioksidia ilmakehästä saavuttaa täyden potentiaalinsa. Hankkeessa ei hyödynnetä esimerkiksi maa alueita, jotka ovat uudistamisvelvollisuuden piirissä eikä alueita, jotka metsittyisivät tehokkaasti luonnostaan.

Metsien kasvua seurataan vuosittain, alueille suoritetaan pistokäyntejä ja väärinkäytöksiä ehkäistään varmalla sopimusrakenteella.

Lisää Alvarin vastuullisuustyöstä

Usein kysyttyä kompensaatiosta