Signa upp på nyhetsbrev – få -10% på första köpet

september, 2022

Larver som hundfoder – är det verkligen bra?

Insekter i hundens matskål? En inblick i användningen av den svarta soldatflugans larver i hundutfodring.

Insekter i hundens matskål? En inblick i användningen av den svarta soldatflugans larver i hundutfodring. 

Att insekter, och särskilt proteinet som erhålls från dem, används i djurfoder har väckt intresse under de senaste åren. Insekter är en näringsmässigt väldigt värdefull ingrediens, vars produktion belastar miljön betydligt mindre än traditionella proteinkällor.

En särskilt intressant art i detta avseende är den svarta soldatflugan, och specifikt dess larver, vars produktion kräver mycket få resurser. Näringsvärdet på proteinet som erhålls från svarta soldatflugornas larver vid utfodring av djur är redan väl studerat.

Den svarta soldatflugan (Hermetia illucens)

Den svarta soldatflugan är en fluga som ursprungligen kommer från Amerika och som nu finns runt om i världen i tropiska och varma områden. De vuxna svarta soldatflugorna är inga skadedjur. De lever i saltvatten, närmar sig inte människor, biter eller sticker och sprider inte sjukdomar. Svarta soldatflugans larver växer på all möjlig föda, från matavfall till annat markmaterial, och de anses vara den mest effektiva av alla flugarter i att utnyttja föda. Svarta soldatfluglarver bär inte på bakterier eller sprider sjukdomar – tvärtom kan de inaktivera patogena bakterier i sitt tillväxtmedium [1].

Liten men märkvärdig: höga näringsvärden

Svarta soldatfluglarver (Black soldier fly larvae, BSFL) är en bra källa till protein och fett. Enligt studier är den naturliga proteinhalten i larver i genomsnitt 41 % och fetthalten 29 % [2]. Ofta kan proteinhalten i det torkade larvproteinpulvret, vilket används som råmaterial, stiga till över 60 %. [3] Dess sammansättning av aminosyror motsvarar väl hundarnas essentiella aminosyrabehov. Proteinpulvrets smältbarhet är också på en bra nivå [4, 5].

Larvernas fettsyrasammansättning beror lite på vad de utfodras med. Som en speciell egenskap i jämförelse med andra insekter, innehåller svarta soldatfluglarver många medelkedjiga fettsyror, särskilt laurinsyra (C12:0) [3], som är känd för att ha prebiotisk värkan (dvs. stöder tarmbakteriepopulationen [6) ]) och förebyggande effekter mot patogena bakterier [7]. Dessa antimikrobiella egenskaper har observerats i tarmen hos djur som matats med larver från den svarta soldatflugan [8]. Att ta bort fettet under produktionen av proteinpulvret gör att fetthalten i råvaran kan modifieras efter önskemål.

Förutom makronäringsämnen, ger svarta soldatfluglarver även andra viktiga näringsämnen, såsom mineraler och vitaminer. En intressant forskningsupptäckt är också de antioxidanta egenskaperna som är förknippade med larvprotein: förhindrande av oxidativ skada på cellnivå som ett resultat av kroppens immunförsvarsreaktion [5, 9].

Larver som kämpar mot klimatförändringen

När det gäller betydelsen av insekter som en alternativ proteinkälla är den svarta soldatflugan möjligen det mest hållbara alternativet av hela insektsriket när det gäller klimatpåverkan [1].

Produktionen av larver av svarta soldatflugor kräver bara en bråkdel av mark och vattnet som krävs för produktion av traditionella proteiningredienser, och deras fenomenala förmåga att använda en mängd olika organiska material för näring gör dem särskilt värdefulla. Larver kan födas upp till exempel med avfallsmaterial från livsmedelsproduktion, vilket också gör larvodling till en effektiv metod för återvinning och cirkulär ekonomi [10].

Sättet som svarta soldatfluglarverna äter mat är betydligt effektivare än andra insekter som används för näring, såsom syrsor och mjölmaskar, såväl som mer traditionella husdjur [11].

Lösningen för känsliga och klimatmedvetna hundar

Den svarta soldatflugans larv är en extremt intressant proteinkälla som kan användas vid tillverkning av hundmat. Utöver de redan nämnda närings- och miljöfördelarna tolereras insektsprotein i allmänhet väl och kan även vara lämpligt för hundar som lider av matkänslighet [12].

BSFL-protein kan förvandlas till läckra produkter för hundar, både i form av hundgodis och helfoder. Det har vi visat i form av vårt torrfoderrecept Alvars Torrfoder med Nollutsläpp Bug, samt vår nykomling: Alvars hundgodis Bug!

Källförteckning:

 1. Wang YS, Shelomi M. 2017. Review of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) as Animal Feed and Human Food. Foods. 2017 Oct 18;6(10):91.
 2. Nyakeri, EM, Ogola HJ, Ayieko MA, Amimo FA. 2017. An open system for farming black soldier fly larvae as a source of proteins for smallscale poultry and fish production. J. Insects Food Feed. 3, 51–56.
 3. Spranghers T, Ottoboni M, Klootwijk C, Ovyn, A, Deboosere S, De Meulenaer B, Michiels J, Eeckhout M, De Clercq P, De Smet S. 2017. Nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) prepupae reared on different organic waste substrates. J. Sci. Food Agric. 97, 2594–2600.
 4. Bosch G, Zhang S, Oonincx DG, Hendriks WH. 2014. Protein quality of insects as potential ingredients for dog and cat foods. J Nutr Sci. 2014;3:e29.
 5. Lei XJ, Kim TH, Park JH, Kim IH. 2019. Evaluation of supplementation of defatted black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal in beagle dogs. Ann Anim Sci 19:767–777
 6. Devi SM, Kim IH. 2014. Effect of medium chain fatty acids (mcfa) and probiotic (Enterococcus faecium) supplementation on the growth performance, digestibility and blood profiles in weanling pigs. Vet. Med. 59, 527–535.
 7. Skrivanova E, Marounek M, Benda V, Brezina, P. 2006. Susceptibility of Escherichia coli, Salmonella sp. And Clostridium perfringens to organic acids and monolaurin. Vet. Med. 51, 81–88.
 8. Spranghers T, Michiels J, Vrancx J, Ovyn A, Eeckhout M, De Clercq P, De Smet, S. 2018. Gut antimicrobial effects and nutritional value of black soldier fly (Hermetia illucens L.) prepupae for weaned piglets, Animal Feed Science and Technology, Volume 235, Pages 33-42.
 9. Mouithys-Mickalad A, Schmitt E, Dalim M, Franck T, Tome NM, van Spankeren M, Serteyn D, Paul A. 2020. Black Soldier Fly (Hermetia Illucens) Larvae Protein Derivatives: Potential to Promote Animal Health. Animals (Basel). 29;10(6):941.
 10. Nguyen TT, Tomberlin JK, Vanlaerhoven S. 2015. Ability of Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) Larvae to Recycle Food Waste. Environ Entomol. 44(2):406-10.
 11. Oonincx DGAB, van Broekhoven S, van Huis A, van Loon JJA. 2019. Feed Conversion, Survival and Development, and Composition of Four Insect Species on Diets Composed of Food By-Products. PLOS ONE 14(10): e0222043.
 12. Böhm TMSA, Klinger CJ, Gedon N, Udraite L, Hiltenkamp K, Mueller RS. 2018. Effect of an insect protein-based diet on clinical signs of dogs with cutaneous adverse food reactions. Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere. 46(5):297-302. English, German.