Integritetspolicy

Integritetspolicy

1 Registrering og kontaktuppgifter

Alvar Pet Oy (organisationsnummer: 3090685-8)

Salomongatan 17 B 10/4, 00100 Helsingfors

hello@alvarpet.com

Kontaktperson: Ilari Haataja, CEO

Alvar Pet Oy, tlf. +358 10 200 7350

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ska alla företag rapportera om insamling, lagring och hantering av sina användares personuppgifter. I detta uttalande förklarar vi hur och varför vi samlar in och behandlar personuppgifter.

2 Vad är en integritetspolicy?

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi samlar in och behandlar data om dig och din hund. Kontakta oss gärna, om du har några frågor angående detta.

3 Varför samlar vi in data?

Syftet med datainsamling och behandling

 • Att bygga, upprätthålla och förbättra kundrelationer
 • Leverans, bearbetning och arkivering av beställningar
 • Analys och statistik om användningen av våra tjänster, webbplats och sociala medier för att förbättra kundupplevelsen
 • Utveckling av vårt företags verksamhet och tjänster

Baserat på vilka rättigheter samlar vi in data

 • Rättsliga skyldigheter (bl.a. dataskyddsförordningen och bokföringslagen)
 • Förpliktelser angående prenumerationsavtal (för att nå vår förväntade servicenivå)
 • Ditt samtycke
 • Legitim fördel för affärs- och tjänsteutveckling

4 Vad samlar vi in?

Relaterat till beställningar

 • Identifiering: namn
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress, leveransadress
 • Orderhistorik: beställda produkter, leveransintervall, prisinformation
 • Information om din hund: se del #11

Från vår webbsida 

 • Kundfeedback
 • Cookies, lokal webbläsarlagring och andra liknande identifieringsteknologier (se del #5)

Konsumentundersökning

 • Vi rapporterar alltid från fall till fall om insamling och bearbetning av data till potentiella deltagare i kundundersökningar. 

Betalningsinformation

 • Vi har inte tillgång till din kreditkorts- eller betalningsinformation.
 • Du kan läsa om vår betaltjänstleverantör Stripes databehandling här

5 Hur samlar vi in?

Hemsidan

 • Rekommendationsskaparen
 • Beställningsformuläret
 • Feedbackformuläret
 • Prenumeration på nyhetsbrev
 • Cookies och annan observation

Lär dig mer om cookies 

Cookies är små filer som skapas när du besöker hemsidor som använder dem. Syftet med cookies är att underlätta webbsurfning och transaktioner (till exempel att logga in eller komma ihåg sidspecifika inställningar) med hjälp av tidigare din tidigare surfhistorik.

Det finns två olika typer av cookies: Förstapartscookies för hemsidan du för närvarande tittar på, och tredjepartscookies, där informationen delas med en partnerplattform för att bättre tillgodose dina preferenser. Vi använder förstapartscookies på vår egen hemsida och tredjepartscookies med t.ex. Google (för att kunna skräddarsy och rikta in våra marknadsföringsinsatser).

Cookies kan blockeras i dina webbläsarinställningar. Observera vänligen, att blockering av cookies kan leda till sämre drift och användbarhet av våran hemsida. 

Analys och marknadsföring

Verktygen vi använder för att bygga på våra digitala tjänster inkluderar Google Analytics, Facebook Business Manager, Facebook Pixel, Hubspot och andra liknande verktyg. Vi använder verktyg för att övervaka och analysera användningen av våra webbplatser och sociala medier. Vi använder också informationen vi samlar in med dessa verktyg till att skapa målinriktad marknadsföring.

6 Hur förvarar vi?

Var och hur

Vi lagrar och behandlar kunddata i Finland och våra verktyg där kundinformation lagras är Kustomer och Woocommerce. Vår egen telekommunikation och backup finns inom EU-länderna. 

Hur länge

Perioden för hur länge data bevaras varierar beroende på syftet med användningen, samt uppfyllandet av de skyldigheter som föreskrivs i lag. Vi kommer endast att behålla din information så länge det behövs och det finns ett syfte att lagra det.

Skydd av personuppgifter

Vi skyddar all personlig information vi samlar in från missbruk och all annan oavsiktlig och olämplig användning. Vi kontrollerar även tillgången till personlig information. Våra servrar finns i EU.

7 Vem har tillgång till informationen?

Vi vidarebefordrar endast information till en tredje part om det är nödvändigt för genomförandet av de aktiviteter som beskrivs ovan – och endast i den utsträckning det är nödvändigt (dvs. vi delar endast information som är relevant för varje part). Alla tredje parter är ofta förekommande och betrodda parter som har åtagit sig att följa den europeiska dataskyddsförordningen och tillämpade lagar.

Vi och våra leveranspartners

 • Anställda på Alvar Pet
 • Betalningsförmedlare Stripe
 • Våra förpackningspartners Warasto och Nosta
 • Våra transportpartners Posti, Budbee och Postnord
 • Leverantörer av kundinformationssystem, marknadsföring och analystjänster Kustomer, Woocommerce, Google, Facebook

Överföring till andra tredje parter

Vi kommer endast att överföra din personliga information till andra tredje parter i den utsträckning som krävs för utförandet av våra tjänster och verksamhet, eller av juridiska skäl.

8 Vilka rättigheter har du?

 • Inspektionsrätt: vi tillhandahåller informationen vi samlar in på din begäran i det format som krävs enligt lag
 • Rätt till rättelse: vi kommer att korrigera felaktig information på din begäran
 • Rätt till borttagning: på din begäran kommer vi att radera dina uppgifter, förutom den information som vi är lagligt skyldiga att behålla
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Rätt att invända mot behandling
 • Överföringsrätt: om du vill kommer vi att tillhandahålla dina personuppgifter så att du kan överföra dem
 • Ångerrätt: du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter
 • Överklaganderätt: vid otillräcklig eller olaglig behandling kan du överklaga till dataskyddsmyndigheten

9 Hur utnyttjar du dina rättigheter?

 • Du kan logga in på din profil på vår hemsida på my.alvarpet.com/sv
 • Du kan kontakta e-postadressen eller kontaktpersonen som nämns i del 1
 • Du kan ge oss feedback genom formuläret du hittar på vår hemsida
 • Du kan kontakta dataskyddsmyndigheten

10 ÄNDRINGAR I INTEGRITETS UTTALANDET

Vi kan behöva göra ändringar i vår integritetspolicy, om det krävs enligt lag eller på grund av utvecklingen av våra tjänster. Om vi ​​gör betydande ändringar kommer vi att meddela alla våra registrerade användare via e-post.

11 HANTERING AV HUNDDATA

EU:s allmänna dataskyddsförordning gäller inte insamling av husdjursdata, men vi delar gärna med oss liknande information om hur vi behandlar hundars data.

Vad samlar vi in?

 • Hundens namn
 • Hundens kön
 • Hundens ras
 • Hundens födelsedatum
 • Hundens aktivitetsnivå
 • Hundens kroppstyp
 • Hundens vikt
 • Hundens allergier och speciella behov

Varför samlar vi in?

 • Skräddarsydd måltidsplan och rekommendation av recept
 • Ett försök att säkerställa att fodret är lämpligt för din hund
 • Berättelse om matens lämplighet
 • Ge en vägledande rekommendation på utfodring
 • Förbättring av användarupplevelsen

Vem behandlar hunddata?

Hunddata behandlas endast av de anställda hos Alvar Pet Oy vars arbetsuppgifter kräver tillgång till informationen. All personal är utbildad att hantera personuppgifter på rätt sätt och sköta datasäkerheten.

Vi delar inte din hunds information med någon tredje part.