Klimattassavtrycket

Alvar Pets mission är att minimera klimattassavtrycket.

Visste du att om alla hundar tillsammans bildade ett land skulle de vara den nation som konsumerar mest kött i hela världen? Ungefär hälften av en hunds klimatbelastning orsakas av matsvinn – och det är därför vi har börjat med just hundmaten.

Hunden alvar poserar i skogen

Hundmat till den medvetna hunden

Skräddarsydd efter din hunds behov, med hänsyn till miljön. Alvars produkter med nollutsläpp är läckra och ansvarsfullt producerade.

Läs vår hållbarhetsrapport för år 2022:

Läs rapporten

Vad spelar hundarnas klimattassavtryck för roll egentligen?

Det finns upp till 900 miljoner sällskapshundar i världen och över 1 miljon i Sverige. Med tanke på klimatet spelar hundarnas koldioxidavtryck därför en betydande roll.

Största delen av en hunds klimatbelastning orsakas av hundens foder. En hund äter ungefär hälften så många kalorier som en genomsnittlig människa, men mängden energi som kommer från hundens foder är lika hög.

Vi människor är redo att investera i våra hundar: mängden pengar som spenderas på husdjur har fördubblats på tio år. Att ta hand om sin hund är bra, men vi ser också en anledning till oro i trenden. Trenden har visat sig kunna leda till att hundar får mat som innehåller onödigt mycket kött, och fodren marknadsförs som kött av “mänsklig kvalitet”, eller kött som även kunde serveras på människans tallrik.

Vems är ansvaret?

Klimatåtgärder är inte på hundägarnas ensamma ansvar, och man ska inte behöva känna skuld över glädjen av att äga ett husdjur. Vi vill göra det möjligt att ha ett klimatvänlig husdjur – och vi behöver din hjälp för att visa branschen och beslutsfattare att det finns en efterfrågan på det.

Alvars resa mot ett minskat kilmattassavtryck

Vi på Alvar anser, att valet av att äga en hund inte ska behöva vara ett val mot klimatet. För att uppnå vårt mål att minimera klimattassavtrycket behöver vi vara den bästa spelaren och ledaren i branschen ur ett klimatperspektiv.

Vi har arbetat för att minimera vårt klimattassavtryck från början och designat både våra produkter och vår verksamhet för att vara utsläppsneutrala. Utsläppsminimeringen sker i varje aspekt av vår verksamhet i enlighet med principen undvika-minska-förända-åtgärda-kompensera.

1

Råvaror & material

Råvarorna och materialen är noggrant utvalda: vi kombinerar hundens vetenskapligt undersökta näringsbehov med miljövänliga råvarualternativ, samt veterinärers expertis.

2

Produktions- partners

Vi väljer våra tillverkningspartners med omsorg och kräver ett lika engagerat förhållningssätt till hållbarhetsarbete av dem. Vi kräver dessutom en transparent leverans- och produktionskedja.

3

Förpackningar & emballage

Val av förpackningar och emballage spelar stor roll i vårt ansvarsarbete. Inom förpackningsdesign är vårt mål att garantera produktsäkerhet med lägsta möjliga utsläpp med hjälp av förnybara och återvinningsbara material.

4

Kompensation

Vi samarbetar med NGS Finland Ab för att kompensera våra återstående utsläpp. För oss var det viktigt att välja en pålitlig och närliggande destination för kompensering, men som även passar våra hundaktiviteter.

Beräkningar av klimattassavtrycket


Vi beräknar koldioxidavtrycket för våra produkter med hjälp av branschens mest exakta standard.* Beräkningen inkluderar alla betydande utsläpp av växthusgaser under produktens livscykel.

Vi beräknar koldioxidavtrycket för alla våra produkter. Alla produkters utsläpp är i genomsnitt 1,0 kg CO2e/kg och torrfodrens utsläpp är i genomsnitt 1,04 kg CO2e/kg.

Som den bifogade tabellen visar är råvarornas betydelse i produktens totala koldioxidavtryck klart störst. Andelen transporter är den näst största utsläppsposten. Vi har gjort transportavstånden så korta som möjligt med vår “direkt-till-hund”-distributionsmodell. Produkterna går från våra producenter till våra lager och därifrån direkt till konsumenten, utan mellanlager, terminaler eller andra distributionsställen.

När vi vet i detalj vad utsläppen består av kan vi kommunicera om dem på ett tillförlitligt och transparent sätt. Att förstå bildandet av utsläpp hjälper oss också att identifiera utsläppsintensiva områden och vi kan effektivt minska dem i vår produktionskedja.

Beräkningarna har utförts av expertföretaget UseLess Company, som är specialiserat på beräkning av koldioxidavtryck, och våra egna experter – alla beräkningar har utförts i enlighet med standarderna med hjälp av de mest uppdaterade datakällorna.

Du kan hitta resultaten av CO2-beräkningarna för varje produkt på produktsidorna.

*Beräkningarna följer standarderna: ISO 14067 och Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs) Prepared Pet Food for Cats and Dogs (EU-standard för beräkning av CO2-avtrycket för hundmatsprodukter).

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet

“Syftet med bolagets verksamhet är att generera vinst till aktieägarna på ett sätt där hållbarhet och etik alltid beaktas i bolagets beslutsfattande.”

Alvars lönsamhet och tillväxt kommer aldrig att ske på bekostnad av miljön och klimatet – det dikteras i vår bolagsordning. Vårt ambitiösa arbete för att minimera klimattassavtrycket har bara börjat.

Alvars påverkan i korthet

5 000 000+ kg CO₂e
minskat

182 628 kg
sparat matsvinn

17 kg
återanvänt textilavfall

518 400 kg CO₂
kompenserat

Arkivet för våra hållbarhetsrapporter

2022

Download

2021

Download

2020

Download

Mer om Alvars hållbarhetsarbete

Frågor och svar