Publicerad

Svamp i matskålen – mot en hållbarare livsmedelsproduktion

Helsingin yliopisto logo x Alvar pet logo

Olika matsvampar är bekanta råvaror i soppor, pajer och grytor. Svamp som plockas från närmaste skog är lokalproducerad mat när den är som bäst; miljövänlig, prisvärd, hälsosam och god. I hundmat har svamp traditionellt sett inte spelat en stor roll. I detta blogginlägg berättar vi om ett fascinerande forskningsprojekt som vi fått ta del av. 🔬

För en snabbrepris: Titta på vår Instagram-reel för att veta vad det handlar om!

Svamp som en hållbar proteinkälla

Med de globala utmaningarna inom livsmedelsproduktionen blir det allt viktigare att hitta nya hållbart producerade proteinkällor. En intressant råvarukälla för både människors och djurs matproduktion är svampbaserat protein, även känt som mykoprotein. Användningen av mykoproteiner som mat eller foder är ingen ny idé, men forskningen kring ämnet är fortfarande aktuell.

Traditionellt sett används i matlagning den del av svampen som växer ovan jord, kallad fruktkroppen eller spor. Men den största delen av svampens biomassa, cirka 95 %, växer under jorden i svamphyferna, eller mycel. Att odla svamphyfer och använda det effektivt skulle öka möjligheterna att utnyttja svampen som en proteinkälla av hög kvalitet.

I Helsingfors universitets MyShroom-projekt har man undersökt hur man kan använda mycel,i livsmedelsproduktionen. Mykoprotein produceras genom fermenteringsprocessen utan solljus, och för att odla mycel kan olika sidoprodukter från livsmedelsproduktionen användas som näringsämnen. Att odla mycel är således energieffektivt och hållbart. Man kan påverka smaken och näringsämnesammansättningen hos mycelet genom att justera sammansättningen av odlingsvätskan. 🍄‍🟫

Mycel i hundfoder

MyShroom-projektet väckte också intresse hos produktutvecklingsteamet på Alvar Pet. Vårt mål är att alltid vara i framkant när det gäller att använda nya hållbara proteinkällor i hundmat, och växt- och insektprotein är redan bekanta råvaror i vårt sortiment. Samarbetet med ett finskt hundmatföretag var också intressant för forskargruppen, eftersom användningen av mycel i djurfoder erbjuder intressanta möjligheter. 🔍

Som ett resultat av MyShroom-projektet och Alvar Pets samarbete skapades en prototyp av hundgodis, där mycel användes som en av ingredienserna. Andra ingredienser i godiset inkluderar traditionella finska råvaror som korn och potatis, samt hemodlad rapsolja som en källa till fett. Mycelgodiset formades till en längre form med hjälp av extruderingsutrustning i processlaboratoriet vid Universitetet för livsmedels- och näringsvetenskap i Viiki. Eftersom även torrfoder för hundar vanligtvis tillverkas genom extrudering, vet man att metoden passar väl för tillverkning av hundfoderprodukter.

Koiran ruokasienimyseelistä tehtyjä purutikkuja Alvarin tuotepakkauksessa

Det fortfarande långt kvar från innovation till produkt

Som smaktestare för mycelgodiset agerade vår frontfigur Alvar (vem annars?) och andra kontorshundar. Den innovativa projektets testproduktion bestod endast av några få godispåsar, så denna gång kunde inte andra i Alvars flock vara med och testa produkten.

Man säger att matsvampmycelet smakar behagligt, milt och umamiskt – och enligt människorådet på Alvar Pets kontor var godiset ganska mildsmakande. Hundjuryn var något mer variabel i sin smakupplevelse av mycelgodiset, kanske skulle det ha varit mer mycel i konsistensen! 😋

Det är fortfarande långt kvar från testproduktion av mycel till en omfattande användning av det i Alvars hundmat, men samarbetet med Helsingfors universitets forskargrupp var en intressant öppning för utveckling av innovativa råvaror.

Liknande projekt kommer säkert att dyka upp i framtiden, och förr eller senare kommer resultaten förhoppningsvis att bli en del av Alvars sortiment. Tack till MyShroom-projektets forskargrupp och Helsingfors innovationservice för det goda samarbetet!

Ett unikt prova-på-paket till din hund?

Gör foderguiden och beställ ett provpaket! ⬇

Publicerad

Nu är den ute 🌿 Alvars hållbarhetsrapport 2022

Som ni vet tar vi vår klimatpåverkan på allvar, och vi är stolta över att dela de framsteg som vi har åstadkommit tillsammans med er.

I år har vi utökat våra mättekniker bortom CO2-utsläpp för att bättre förstå vår påverkan på miljön. Vi anser det viktigt att ha ett holistiskt förhållningssätt till hållbarhet och har därför skapat nya mått för att återspegla det. 📈

Inte nog med det! Din hunds Klimattassavtryck

Men stolthet lanserar vi även en ny funktion till din My Alvar-kundsida: sidan för din hunds Klimattassavtryck – där du hittar mer information om

 • Du kan se hela CO2-avtrycket som din hunds diet genererat sedan ni anslöt er till flocken
 • Hur mycket utsläppen minskat sedan din hund började äta Alvars foder

… Sammanfattat, din hunds alldeles egna och individuella rapport för CO2-tassavtrycket. 😍 Vi har inte sett något liknande förut, så att få ut detta till världen är ett stort ögonblick för oss!

Publicerad

Hållbarhetsrapport 2021

Här är den! Alvars andra årliga hållbarhetsrapport.

Vi är väldigt stolta över att publicera vår andra årliga hållbarhetsrapport. Under 2021 tog vi oss in på den internationella marknaden och har vuxit från att mata över 7863 hundar till att nu matat en flock på över 26 000 hundar. Eftersom att minimera CO2-tassavtrycket är kärnan i vår existens är det viktigt för oss att dokumentera och kommunicera öppet om vår verksamhet.

Här är Alvars inverkan i ett nötskal. Vi dyker djupare in i de olika aspekterna av vårt hållbarhetsarbete och berättar t.ex. mer våra råvarors ursprung och om varje steg i vår leverantörskedja. Lägg tassarna på den 52 sidor långa pdf:en här!

Cheat sheet from the Sustainability report.

© Alvar Pet 2022.

Klicka här för att läsa rapporten

Vi vill öppet dela de steg vi tar för att minska vårt klimattassavtryck. Det säger sig självt att vår resa fortfarande bara har börjat – ju mer ansvarsfull vår verksamhet och handlingar är, och ju fler hundar vi matar, desto större påverkan kan vi ha på världen och på en av vår generations största kriser – klimatförändringen.

Vi hoppas att du gillar att läsa rapporten och kanske till och med har turen att lära dig något nytt om oss – om du har några frågor om rapporten, vänligen kontakta oss på hello@alvarpet.com.

Om du ännu inte har tagit del av Alvars resa mot ett minskat klimattassavtryck – börja med att berätta mer om din hund i vår foderguide och få en skräddarsydd rekommendation: Börja med att berätta mer om din hund

Publicerad

Vad kännetecknar ett hållbart hundfoder?

Hur väljer jag ett hållbart hundfoder?

Med det växande antalet alternativ för foder till hundar och andra husdjur, kan påståenden om hållbarhet ibland vara förvirrande.

Hur känner man igen ett varumärke som verkligen är ansvarsfullt och vad är egentligen ett hållbart djurfoder?

Alvar är här för att hjälpa! 🐶

Här listar vi några av våra tips du kan uppmärksamma när du letar efter alternativ & några punkter om vad vi på Alvar gör för att uppnå vår mission:

Är hållbarhet implementerat i kärnan och strategin av verksamheten?

Hållbarhet kan vara ett lätt försäljningsargument när man vill locka in kunder, men ett ansvarsfullt företag etablerar mål för hållbar utveckling som en del av sin strategi och företaget är engagerar sig i målen, med utgångspunkt från ledningsgruppen.

✔️ Hållbarhet är kärnan i vår mission och alla våra handlingar och beslut drivs av våra värderingar. Alvars lönsamhet och tillväxt kommer aldrig att ske på bekostnad av miljön.

Är företaget transparenta om var ingredienserna och materialen kommer ifrån? Hur öppet kommunicerar företaget om deras verksamhet? 

Öppenhet och transparens är nyckeln till hållbarhet, och ju mer företaget berättar om dess verksamhet, desto mindre sannolikt är det att de har saker att dölja.

✔️ Vi känner våra leverantörer och partners och varifrån våra produkter kommer, vi strävar efter 100% transparens & spårbarhet.

✔️ Det är viktigt för oss att veta allt, men vi vill även ha möjligheten att berätta om produkternas historia till våra kunder.

✔️ Vi vill kunna diskutera och kommunicera både våra prestationer men också våra utvecklingsområden.

✔️ Raportoimme vuosittain toiminnastamme vastuullisuusraportin muodossa.

Hur mycket information delar företaget om hållbarheten och hur garanterar de verksamhetens pålitlighet?

✔️ Vi lutar oss på vetenskapligt bevisad information i vår produktutveckling och när vi utformar vår verksamhet.

✔️ Vi väljer våra partners noggrant och kräver samma standard på hållbarhet och transparens av dem.

✔️Vi använder tredjepartstjänster för att säkerställa kvaliteten på verksamheten, t.ex. för beräkningar av CO2-avtryck och certifieringar.

Vi på Alvar är medvetna om att hållbarhet och hållbar utveckling är en kontinuerlig process och vi arbetar ständigt med att minska vårt koldioxidavtryck. Vi är inte rädda för att se över vår verksamhet, samt anpassa den vid behov. 🐾

Publicerad

Larver som hundfoder – är det verkligen bra?

Insekter i hundens matskål? En inblick i användningen av den svarta soldatflugans larver i hundutfodring. 

Att insekter, och särskilt proteinet som erhålls från dem, används i djurfoder har väckt intresse under de senaste åren. Insekter är en näringsmässigt väldigt värdefull ingrediens, vars produktion belastar miljön betydligt mindre än traditionella proteinkällor.

En särskilt intressant art i detta avseende är den svarta soldatflugan, och specifikt dess larver, vars produktion kräver mycket få resurser. Näringsvärdet på proteinet som erhålls från svarta soldatflugornas larver vid utfodring av djur är redan väl studerat.

Den svarta soldatflugan (Hermetia illucens)

Den svarta soldatflugan är en fluga som ursprungligen kommer från Amerika och som nu finns runt om i världen i tropiska och varma områden. De vuxna svarta soldatflugorna är inga skadedjur. De lever i saltvatten, närmar sig inte människor, biter eller sticker och sprider inte sjukdomar. Svarta soldatflugans larver växer på all möjlig föda, från matavfall till annat markmaterial, och de anses vara den mest effektiva av alla flugarter i att utnyttja föda. Svarta soldatfluglarver bär inte på bakterier eller sprider sjukdomar – tvärtom kan de inaktivera patogena bakterier i sitt tillväxtmedium [1].

Liten men märkvärdig: höga näringsvärden

Svarta soldatfluglarver (Black soldier fly larvae, BSFL) är en bra källa till protein och fett. Enligt studier är den naturliga proteinhalten i larver i genomsnitt 41 % och fetthalten 29 % [2]. Ofta kan proteinhalten i det torkade larvproteinpulvret, vilket används som råmaterial, stiga till över 60 %. [3] Dess sammansättning av aminosyror motsvarar väl hundarnas essentiella aminosyrabehov. Proteinpulvrets smältbarhet är också på en bra nivå [4, 5].

Larvernas fettsyrasammansättning beror lite på vad de utfodras med. Som en speciell egenskap i jämförelse med andra insekter, innehåller svarta soldatfluglarver många medelkedjiga fettsyror, särskilt laurinsyra (C12:0) [3], som är känd för att ha prebiotisk värkan (dvs. stöder tarmbakteriepopulationen [6) ]) och förebyggande effekter mot patogena bakterier [7]. Dessa antimikrobiella egenskaper har observerats i tarmen hos djur som matats med larver från den svarta soldatflugan [8]. Att ta bort fettet under produktionen av proteinpulvret gör att fetthalten i råvaran kan modifieras efter önskemål.

Förutom makronäringsämnen, ger svarta soldatfluglarver även andra viktiga näringsämnen, såsom mineraler och vitaminer. En intressant forskningsupptäckt är också de antioxidanta egenskaperna som är förknippade med larvprotein: förhindrande av oxidativ skada på cellnivå som ett resultat av kroppens immunförsvarsreaktion [5, 9].

Larver som kämpar mot klimatförändringen

När det gäller betydelsen av insekter som en alternativ proteinkälla är den svarta soldatflugan möjligen det mest hållbara alternativet av hela insektsriket när det gäller klimatpåverkan [1].

Produktionen av larver av svarta soldatflugor kräver bara en bråkdel av mark och vattnet som krävs för produktion av traditionella proteiningredienser, och deras fenomenala förmåga att använda en mängd olika organiska material för näring gör dem särskilt värdefulla. Larver kan födas upp till exempel med avfallsmaterial från livsmedelsproduktion, vilket också gör larvodling till en effektiv metod för återvinning och cirkulär ekonomi [10].

Sättet som svarta soldatfluglarverna äter mat är betydligt effektivare än andra insekter som används för näring, såsom syrsor och mjölmaskar, såväl som mer traditionella husdjur [11].

Lösningen för känsliga och klimatmedvetna hundar

Den svarta soldatflugans larv är en extremt intressant proteinkälla som kan användas vid tillverkning av hundmat. Utöver de redan nämnda närings- och miljöfördelarna tolereras insektsprotein i allmänhet väl och kan även vara lämpligt för hundar som lider av matkänslighet [12].

BSFL-protein kan förvandlas till läckra produkter för hundar, både i form av hundgodis och helfoder. Det har vi visat i form av vårt torrfoderrecept Alvars Torrfoder med Nollutsläpp Bug, samt vår nykomling: Alvars hundgodis Bug!

Källförteckning:

 1. Wang YS, Shelomi M. 2017. Review of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) as Animal Feed and Human Food. Foods. 2017 Oct 18;6(10):91.
 2. Nyakeri, EM, Ogola HJ, Ayieko MA, Amimo FA. 2017. An open system for farming black soldier fly larvae as a source of proteins for smallscale poultry and fish production. J. Insects Food Feed. 3, 51–56.
 3. Spranghers T, Ottoboni M, Klootwijk C, Ovyn, A, Deboosere S, De Meulenaer B, Michiels J, Eeckhout M, De Clercq P, De Smet S. 2017. Nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) prepupae reared on different organic waste substrates. J. Sci. Food Agric. 97, 2594–2600.
 4. Bosch G, Zhang S, Oonincx DG, Hendriks WH. 2014. Protein quality of insects as potential ingredients for dog and cat foods. J Nutr Sci. 2014;3:e29.
 5. Lei XJ, Kim TH, Park JH, Kim IH. 2019. Evaluation of supplementation of defatted black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal in beagle dogs. Ann Anim Sci 19:767–777
 6. Devi SM, Kim IH. 2014. Effect of medium chain fatty acids (mcfa) and probiotic (Enterococcus faecium) supplementation on the growth performance, digestibility and blood profiles in weanling pigs. Vet. Med. 59, 527–535.
 7. Skrivanova E, Marounek M, Benda V, Brezina, P. 2006. Susceptibility of Escherichia coli, Salmonella sp. And Clostridium perfringens to organic acids and monolaurin. Vet. Med. 51, 81–88.
 8. Spranghers T, Michiels J, Vrancx J, Ovyn A, Eeckhout M, De Clercq P, De Smet, S. 2018. Gut antimicrobial effects and nutritional value of black soldier fly (Hermetia illucens L.) prepupae for weaned piglets, Animal Feed Science and Technology, Volume 235, Pages 33-42.
 9. Mouithys-Mickalad A, Schmitt E, Dalim M, Franck T, Tome NM, van Spankeren M, Serteyn D, Paul A. 2020. Black Soldier Fly (Hermetia Illucens) Larvae Protein Derivatives: Potential to Promote Animal Health. Animals (Basel). 29;10(6):941.
 10. Nguyen TT, Tomberlin JK, Vanlaerhoven S. 2015. Ability of Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) Larvae to Recycle Food Waste. Environ Entomol. 44(2):406-10.
 11. Oonincx DGAB, van Broekhoven S, van Huis A, van Loon JJA. 2019. Feed Conversion, Survival and Development, and Composition of Four Insect Species on Diets Composed of Food By-Products. PLOS ONE 14(10): e0222043.
 12. Böhm TMSA, Klinger CJ, Gedon N, Udraite L, Hiltenkamp K, Mueller RS. 2018. Effect of an insect protein-based diet on clinical signs of dogs with cutaneous adverse food reactions. Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere. 46(5):297-302. English, German.
Publicerad

Myter om insektsfoder – sant eller falskt?

Insekter i matskålen? Vår veterinär förklarar vad det är fråga om.

Insektsbaserat foder håller på att växa till en allt större trend. Detta gäller inte endast på våra tallrikar, men även på våra husdjurs tallrikar. Vår veterinär Henna Söderholm svarar på några vanliga missuppfattningar och myter kring insektsbaserat foder.

Bakom receptet: vår produktutvecklare och veterinär Henna.

För oss på Alvar var det redan från start ett mål att utveckla insektsbaserat torrfoder för hundar. I denna dag har vi två recept att erbjuda, det ena receptet är helt baserat på insektsprotein som den enda proteinkällan i fodret. Det andra, innehåller förutom insektsprotein, även naturlig fisk från Östersjön och passar även för valpar.

När vi undersökte hundägares inställning till insektfoder blev vi förvånade över det positiva mottagandet. 88 % av hundägarna var villiga att prova mat där en del av eller hela proteinkällan är insektsprotein.

Samtidigt stötte vi på flera “myter”, som vår veterinär Henna Söderholm, specialiserad på hundfoder och företagets produktutvecklare, nu svarar på.

“Hunden behöver riktigt kött”

En hund behöver inte vissa råvaror i sin mat, utan vissa näringsämnen. En balanserad kost kan bestå av olika proteiner och hunden behöver därmed inget specifikt kött.

Insektsproteinet som våra insekt baserade torrfoder innehåller är från den svarta soldatsflugans larver. Det är en utmärkt proteinkälla eftersom den svarta soldatflugans larv naturligt innehåller alla aminosyror en hund behöver.

Insektfoder kan också vara en lösning för hundar som lider av allergier. Larvprotein en så pass ny råvara att överkänslighet är sällsynt jämfört med traditionella animaliska proteiner.

Shiba istuu ja ihminen mittaa desimitalla nappuloita kulhoon..

Redo att prova.

“Bara tanken av att ha maskar och larver i maten känns läskigt”

Om du lider av rädsla för insekter, kommer tanken på dem i en påse med hundmat säkert att orsaka rysningar. Insekterna läggs till i hundmaten i pulverform, så du kommer inte att se insekterna i fodret.

Insekterna torkas och mals sedan till ett proteinpulver. På så sätt kan vi försäkra att råvaran är av enhetlig kvalitet.

“Usch, livnär sig inte insekter på avföring?”

Många insektsarter kan använda lite vad som helst som näringskälla, och den svarta soldatflugelarven har en av de insekter som har den mest mångsidiga kosten. I naturen kan den äta nästan vad som helst, så tanken på att den skulle äta avföring är inte helt ur det blå.

Dock ingår inte avföring i kosten för uppfödda larver.

Vår råvaruleverantör odlar insekterna genom att mata dem med frukt- och grönsaksavfall från livsmedelsindustrin. Med andra ord, utövar alltså larverna en cirkulär ekonomi och förhindrar matsvinn.

Shiba haistelee desimittaa, jossa on kuivanappuloita.

Mm, doftar åtminstone gott!

“Min hund kommer knappast att vilja äta insekter”

Den vanligaste oron över insekt baserat torrfoder är dess smaklighet. Lönar det sig att ens prova då min hund ändå är kräsen? Inte äter ju hunden myror i skogen heller.

Hundfodret smaklighet är en summa av många faktorer och förutom råvarukällorna påverkas smaken av till exempel kvalitet och förädling. Insektfoder har nått bra resultat i smaktester jämfört med andra livsmedel och råvaror.

Publicerad

FAQ Vegetariskt hundfoder

Frågor och svar: Hundens vegetariska kost

Vi får många frågor om hundar och vegetarisk kost. Här är ofta ställda frågor sammansatta och besvarade!

Vårt sortiment innehåller ett utsökt recept från Alvars torrfoder med nollutsläpp, Root, som har kompletterats med syntetiska näringsämnen utöver växtbaserade ingredienser, vilket innebär att det inte är klassificerat som veganskt men däremot utgör det ett komplett vegetariskt helfoder för vuxna hundar.

Q1: Är det säkert att utfodra min hund med vegetariskt foder?

Ja, det är säkert att mata din hund med en komplett växtbaserad kost. Även om hundar härstammar från rovdjur, är deras ämnesomsättning mycket flexibel och de kan syntetisera alla de näringsämnen de behöver från en växtbaserad råvara.

Att skapa en balanserad växtbaserad kost kräver dock expertis inom hundmatning och kunskap om hundars näringsbehov.

Q2: Hur kan man veta med säkerhet att vegetariskt foder är säkert?

Hundars metabolism har studerats intensivt och därför kan vi mycket om den. Hundar kan effektivt smälta och bearbeta växtbaserade råvaror och producera alla näringsämnen som är nödvändiga för deras ämnesomsättning.

Hundars flexibla ämnesomsättning bygger på att i det vilda äter hundar mycket oregelbundet och kan överleva i veckor utan fångat byte. För att förhindra svält har hundens ämnesomsättning utvecklats och blivit mycket anpassningsbar. Som ett resultat tillgodogör sig hunden en mängd olika råvaror och ingredienser.

Q3: Kan jag lita på FEDIAF:s rekommendationer angående växtbaserade dieter??

FEDIAF (European Pet Food Industry Federation) är paraplyorganisationen för den europeiska hundmatsindustrin, som arbetar nära myndigheter, lagstiftare och akademiska experter för att säkerställa tillgången på säkert, näringsrikt och välsmakande husdjursfoder.

FEDIAF har tillsammans med oberoende forskare tagit fram näringsriktlinjer för komplett och kompletterande husdjursfoder för katter och hundar. De experter som konsulteras av FEDIAF utgör den så kallade the Scientific Advisory Board [SAB], som vägleder organisationen i tillämpningen och användningen av vetenskaplig forskning som underlag för näringsrekommendationer och säkerställer att de senaste synerna när det gäller näring för hundar och katter är kända för FEDIAF.

Näringsrekommendationer är därför baserade på de senaste insikterna och ses över vartannat år och uppdateras när ny information om foder för husdjur blir tillgänglig

När en diet, oavsett om den är av växtbaserad eller animalisk, innehåller en sammansättning av alla näringsämnen i rätt balans, är det en så kallad komplett diet som stödjer husdjurets långsiktiga välbefinnande.

Q4: Vad bör man tänka på när man väljer en växtbaserad kost för sin hund?

När du väljer ett växtbaserat foder för din hunds dagliga kost är det viktigt att se till att det är en balanserad komplett diet och att receptet är professionellt utformat för att möta din hunds näringsbehov. Om denna information inte är direkt tillgänglig är det en bra idé att kontakta fodertillverkaren eller det företag som ansvarar för marknadsföringen av maten för att vara säker.

Q5: Vilka kosttillskott bör komplettera en växtbaserad kost?

För en komplett diet, vare sig den är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, är det inte nödvändigt att komplettera den med kosttillskott. En komplett diet innebär att fodret innehåller alla de näringsämnen din hund behöver dagligen i rätt balans.

Q6: Kan man ge sin hund hemlagad växtbaserad mat?

Att utfodra sin hund med hemlagat växtbaserat foder kräver mycket näringskunskap. Den som planerar en hemmadiet bör konsultera en Veterinär med specialistkompetens inom näringslära (Dipl. ECVCN eller Dipl. ACVCN) som kan föreslå en diet för hunden som innehåller alla de näringsämnen den behöver på en daglig basis.

Q7: Är växtbaserade foder goda för hunden?

Ja, växtbaserad mat kan vara lika välsmakande som hundfoder som innehåller animaliska ingredienser. Matens smak utgörs inte bara av råvarornas smak, utan påverkas också av deras kvalitet och bearbetning, de olika stegen i produktionsprocessen och individuella faktorer.

Q8: Är växtbaserat foder lika lättsmält?

Matsmältningen påverkas av de utvalda råvarorna, deras kvalitet och hur de behandlas, samt produktionsprocessen. När man använder växtproteinkällor av god kvalitet är maten lättsmält och näringsämnen absorberas effektivt av kroppen. Växtbaserad mat innehåller dock ofta ganska mycket fibrer, vilket kan öka mängden avföring till viss del. Detta bör inte förväxlas med nedsatt fekal kvalitet på grund av dålig smältbarhet på maten. Tillräckligt fiberintag är viktigt för tarmens välmående.

Q9: Kan min hund dra full nytta av näringsämnen från växtbaserade livsmedel?

Ett växtbaserat foder som klassas som ett komplett helfoder innehåller alla de näringsämnen som din hund behöver dagligen i rätt proportioner. När du använder denna typ av foder kan du vara säker på att din hunds kost är hälsosam och balanserad. De växtbaserade råvarorna har bearbetats så att de är lättsmälta och de näringsämnen som erhålls från dem tas upp effektivt. Ibland tolkas ökningen av avföring som orsakas av det högre fiberinnehållet i växtbaserad mat som dålig smältbarhet. Så är dock inte fallet, utan en ökning av mängden avföring är förknippad med en ökning av fiberinnehållet, oavsett om andra näringsämnen tas upp på lämpligt sätt.

Q10: Behöver min hund lite kött för att tillgodose sitt näringsbehov?

Din hund behöver inte kött för att tillgodose sitt näringsbehov. Även om hundar är köttätare har de en mycket flexibel ämnesomsättning och kan syntetisera de näringsämnen de behöver från växtbaserade råvaror.

Kroppen skiljer inte på näringsämnen baserat på om de kommer från en växt- eller djurkälla. Det är viktigt att förstå att cellerna i kroppen behöver näringsämnen som aminosyror, fettsyror, vitaminer och mineraler för att fungera optimalt. De råvaror som används för att tillaga mat måste innehålla de nödvändiga näringsämnena i rätt proportioner.

Q11: Kan det vara särskilt fördelaktigt för en hund att äta växtbaserat foder?

I vissa fall kan användningen av en växtbaserad kost ge hälsofördelar.

Till exempel är vissa raser mer benägna att bilda urinstenar på grund av en genetisk defekt i dessa hundars förmåga att bearbeta purinerna i maten i deras ämnesomsättning. Puriner är rikligare i animaliska råvaror än växtbaserade råvaror, och för dessa hundar kan vegetarisk mat minska risken för urinstenar.

Det finns även i vissa fall mer tolererade alternativ till växtbaserade proteiner för matallergier.

Q12: Men hundar har en köttätares tänder?

Strukturen på hundens tänder följer i allmänhet egenskaperna hos rovdjurets, till exempel med avseende på hundar som lämpar sig för skrapning. Däremot har en hund helt klart fler interdentala och kindtänder än till exempel en katt, vilket tyder på att de anpassar sig till en mer flexibel kost. Hunden har 42 tänder medan katten bara har 30.

När en hund utfodras med torrfoder använder den sina tänder på samma sätt oavsett om innehållet i biten är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung. Ur tuggandets synvinkel är det därför ingen skillnad om det finns kött i fodret eller inte, eftersom dess sammansättning är densamma, som ett resultat av tillverkningsprocessen.

Q13: Hur är det med taurin?

Taurin är en aminosyra som köttätare (såsom katter) som behöver näringsmässigt från sin kost. Hundar, å andra sidan, är kända för att kunna producera den mängd taurin de behöver i sin lever, så länge som deras kost innehåller tillräckligt med byggstenar som behövs för taurinsyntesen (metionin- och cystinaminosyror).

Q14: Är en växtbaserad kost lämplig för alla hundar?

I allmänhet, när ett växtbaserad foder utgör ett helfoder och därmed en komplett diet och är noggrant utformad för att möta en hunds dagliga näringsbehov, är det ett foder som är mycket lämpligt för hunden.

Det är dock bra att komma ihåg att det inte finns någon diet som är det perfekta alternativet för alla hundar, vare sig det är torrfoder av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, färskfoder eller ens husmanskost. Det är viktigt att övervaka hundens tillstånd och mående med den valda dieten och vid behov göra ändringar.

Om hunden har god aptit, är pigg och aktiv, pälsen glänser och avföringen måttlig kan fodret tolkas som lämpligt för den hunden.